top of page
Raising Hands

KAMPIOEN LEREN

6 daagse training

HET PROGRAMMA IS GESCHIKT VOOR:

 • Leerlingen in de bovenbouw van de basisschool

 • Hoogbegaafde leerlingen

 • Brugklassers

 • Leerlingen in het voortgezet onderwijs die plotseling merken dat het
  leren niet meer gaat zoals voorheen

 • Jongeren op het MBO en HBO

WAT LEREN KINDEREN EN JONGEREN IN DEZE TRAINING?

De “Kampioen Leren” training is géén huiswerkbegeleiding, maar richt zich op de voorwaarden om te kunnen leren. Leerlingen/studenten maken zich leermethodes eigen die het best passen bij hun eigen voorkeuren en sterke kanten. Daarom is het effect van de training blijvend, ook in latere school- en opleidingsjaren.

In de training komen alle aspecten van leren aan bod:

 • Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?

 • Leerstrategie: hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?

 • Concentratie: hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol?

 • Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?

 • Plannen: hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd?

 • Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?

DAGINDELING

Dag 1 Leerstijl:

Op de eerste dag bepalen we de leervoorkeuren van de leerling.

Wat is fijn? En wat is helemaal niet fijn!
Kun je de leerstof het beste lezen of is een filmpje kijken met uitleg misschien een fijne manier.
Hoe kan de leerling hier het beste mee om gaan. Op deze dag geven we een uitleg en met deze resultaten zullen we in de vervolg dagen verder gaan.


Dag 2 Leerstrategie:

Op deze dag kijken we wat de meest effectieve leerstijl is en gaan we hiermee aan de slag.

Denk aan: Goed leren samenvatten, Cornell Methode, mindmappen, maar ook het werken met (tafel)verbanden en tiktechniek.


Dag 3 Concentratie & Motivatie:

Vandaag gaan we werken met BrainGym. Door middel van Braingym biedt het de leerling hulp en ondersteuning bij het maken van proefwerken. Ook kunnen ze door diverse technieken beter hun aandacht bij de les houden en meer genieten van het leren.


Dag 4 Leerstrategie:

Vervolg op dag 2. Heeft de leerling het geleerde al toegepast en hoe kunnen we dit verder verdiepen.


Dag 5 Plannen:

Hoe maak je een goede planning die voor jou werkt? Dit is voor iedereen anders en daar gaan we dan ook mee aan de slag. Hoe gebruik je een agenda efficiënt en wil je een week of dagplanning?
Gebruik je de stoplichtmethode of stap voor stap.


Dag 6 Evaluatie:

Hoe pak je de zaken nu aan en hoe kunnen we dat eventueel nog beter aanpakken.

Online check-up:

Na 1.5 - 2 maanden een online check-up. En zullen we aangeven dat ze altijd online een e-mail hulplijn hebben.

ER ZIJN TWEE MANIEREN OM DE TRAINING TE VOLGEN:

 • Een groepstraining (3 tot 6 deelnemers) 

 • Een individueel coachingstraject (1 of 2 deelnemers) De groepstraining bestaat uit 6 bijeenkomsten van anderhalf uur. De individuele training bestaat uit 6 bijeenkomsten van een uur. De lessen hebben ieder hun eigen thema en aan het eind van iedere les maakt het kind zelf een actieplan waarmee het de komende tijd aan de slag gaat.

bottom of page