top of page
Jongen Die Hand Opheft

De Huiswerkcoach

De meeste leerlingen, maar vooral zorgleerlingen hebben vaak moeite met plannen en organiseren. De oorzaak ligt vaak in de uitdagingen, die zij ondervinden van gedrags- en ontwikkelingsstoornissen zoals, ADHD, ADD en ASS, maar ook leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie. Dit zijn belemmerende factoren tijdens het leren, maar ook in het structureren van het schoolwerk.

De begeleiding van zorgleerlingen kenmerkt zich door een persoonlijke en gestructureerde aanpak. Bij Leerkring Onderwijsconsultancy hebben wij de “huiswerkcoach”. De huiswerkcoach maakt elke week een afspraak met de leerling en plant het huiswerk voor de week. De week erna wordt de planning geëvalueerd en wordt er een nieuwe planning gemaakt. Samen met de leerling zorgen wij ervoor dat het indelen van het huiswerk routinematig wordt en dat hij/zij zelf steeds meer vaardigheid krijgt in het maken van een planning. Tevens zal de huiswerkcoach aandacht besteden aan een plan van aanpak, als het gaat om huiswerk maken en leren. Niet iedereen leert op dezelfde manier, door het aanreiken van verschillende tips en tricks kan de leerling ontdekken wat bij hem/haar past.


De huiswerkcoach kan ook worden ingezet om de huiswerkbegeleiding via het schoolarrangement af te bouwen. De leerling wordt niet, direct, losgelaten maar heeft de mogelijkheid om te groeien in zijn/haar zelfstandigheid.

bottom of page