top of page

THUISZITTRAJECTEN

Thuiszitten is meestal geen kwestie van onwil, maar van onmacht. Jongeren lopen vast, door ziekte of ggz-problematiek is het niet mogelijk (tijdelijk) naar school te gaan.

Wanneer ouders of school zo'n situatie zien aankomen is het zaak dit op te pakken vóórdat de leerling een thuiszitter wordt. Zodat een schooljaar geen verloren maar een bonusjaar wordt.
Daarom introduceren wij de LiT klas voor het VO.

De leerling komt naar onze locatie in Dordrecht, waar hij / zij in een kleinschalige setting kan werken aan doelen, het maken van toetsen, begeleiding in het plannen van het huis- en leerwerk, een luisterend oor, samen zijn met gelijkgestemden.

De LiT klas is speciaal voor leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten. De reden hiervan kan in allerlei oorzaken liggen, te denken valt aan: GGZ-problematiek, langdurig ziek zijn enz. Via deze weg, bieden we de leerling toch een schoolse omgeving met een aangepast schooltraject. Dit kan middels een eigen schooltraject of een IVIO traject. Het kan voor een aantal maanden worden ingezet of voor een schooljaar. Afhankelijk van wat de doelstellingen en de behoeften zijn. 

Heeft u een leerling waarbij thuiszitten dreigt of die al thuiszit? Neem contact met ons op, zodat wij het een en ander kunnen toelichten.

LiT klas.jpg
bottom of page