top of page

BEGELEIDING OP SCHOOL

Diverse mogelijkheden

Meisje op school

‘EEN GOEDE START IN DE BRUGKLAS’

Leerkring Huiswerkconsultancy biedt leerlingen extra kansen voor een goede overgang van basisschool naar middelbare school. Deze leerlingen krijgen een mentor, die ongeveer anderhalf uur per week de leerling thuis helpt met alles wat aan school en vrije tijd raakt. De bezoeken starten eind groep 8 (ongeveer in mei) en lopen door tot in de eerste of tweede klas van de middelbare school.

De mentoren:

- helpen hun leerling zelfstandig huiswerk te maken

- motiveren hun leerling voor schoolzaken

- praten met hun leerling over school en situaties die zich daar voordoen

- praten met de ouders over hun rol bij schoolzaken van hun kind

- bevorderen het contact tussen ouders en school

- gaan zo nodig mee naar een ouderavond op school.


De begeleiding is dus nadrukkelijk breder dan het huiswerk en het aanreiken van leervaardigheden. Dit is overigens wel de belangrijkste reden voor basisscholen om kinderen voor te dragen. De begeleiding door de mentor vindt bij de leerling thuis en op school plaats. Mentoren krijgen beter zicht op de gezinssituatie en de problemen waar leerlingen en ouders tegenaan lopen door bij de leerling thuis te komen. Op deze manier vindt ook makkelijker een gesprek plaats met ouders van leerlingen.

Leerlingen krijgen door een mentoraat meer zelfvertrouwen en hebben meer vertrouwen in de toekomst.

Uiteraard zijn er ook andere vormen mogelijk en kunnen we hierin voorzien van maatwerk

Teacher and Young Student

‘BIJSPIJKERTRAJECT’

Doel
Door middel van persoonlijke begeleiding schoolachterstanden van de afgelopen tijd in halen.

Resultaat
We kijken welke vakken de leerling lastig vindt. Daar gaan we extra aandacht aan besteden. Kennis en begrip zijn belangrijk, maar ook zelfvertrouwen plezier krijgen in het leren. 

Werkwijze
U ontmoet de vaste begeleider. Een bekend gezicht voor de leerling, vast aanspreekpunt voor de intern begeleider. Samen bekijken we welke vakken meer aandacht nodig hebben. Naar aanleiding hiervan maken we een plan.
Dit kan individueel of in groepjes van ongeveer 6 leerlingen met dezelfde vakken.

Jonge vrouwen brainstormen

‘STUDIECOACHING’

Doel
Hulp bij het plannen en organiseren van al het schoolwerk
•    zelfstandig leren plannen en structureren
•    meer plezier in het leren
•    verbeteren resultaten

Resultaat
Effectieve studievaardigheden ontwikkelen. De zelfstandigheid, het zelfinzicht en het zelfvertrouwen groeien hierdoor.

Werkwijze
Tijdens het traject krijgt de leerling een vaste mentor.  Deze mentor weet precies hoe ze de leerlingen met het leerwerk kunnen helpen. Hierdoor krijgen de leerlingen inspiratie, motivatie en vertrouwen.
•    zelfstandig leren leren door middel van studiemethodieken en studietips
•    sturen en begeleiden in plaats van inhoudelijk uitleg geven en overhoren
•    in beweging krijgen, tot actie aanzetten
•    voorlichting geven over hoe de tijd het best in te delen
•    verantwoordelijkheid, zich aan de planning houden
•    vergroten van het zelfvertrouwen

bottom of page