top of page
Studenten die examen doen

EXAMENTAAL

3 daagse training

Examens zijn vaak behoorlijk talig. Leerlingen lopen geregeld punten mis, doordat ze de vraag niet goed hebben gelezen of begrepen of omdat ze hun antwoord niet goed hebben geformuleerd.

Tijdens deze training besteden wij daarom ook aandacht aan specifieke examentaal. Dat geeft leerlingen meer zelfvertrouwen en vergroot de kans op betere prestaties.

In deze training richten wij ons echt op het lezen en begrijpen van de examentaal en richten wij ons niet op de inhoud.

Hoe pakken we dit aan?​


*De vraag-antwoordstructuur. ‘Instructie’-werkwoorden geven aan wat er van leerlingen verwacht wordt. Denk daarbij aan woorden als: leg uit, motiveer, verklaar, licht toe – woorden die vaak ongeveer hetzelfde betekenen. Door het behandelen van vragen uit oud-examens, raken leerlingen ermee vertrouwd. We laten ze dan ook ontdekken wát ze moeten uitleggen/verklaren/toelichten en welke hulpmiddelen (tabel, bron, etc.) ze daarbij moeten gebruiken.

  • Oude examens als oefenmateriaal. We bespreken de antwoorden van oud-leerlingen op gemaakte examenvragen. Zo maken we de leerlingen bewust van het belang van goed formuleren. Daarna laten we ook antwoorden zien die alle elementen bevatten die nodig zijn voor een maximale score.

  • Formuleren van antwoorden.  Hoe beantwoord je een open vraag en hoe voorkom je dat je antwoord te algemeen is.

  • Leesstrategieën. Teksten in een examen kunnen overweldigend zijn. Maar hoe kun je een tekst aanpakken? Wat zijn de belangrijke woorden, herken je de signaalwoorden. En bestaat de vraag dan uit 1 vraag of meerdere vragen?

De groepstraining (4 deelnemers per groep) bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 lesuren.

  • Bijeenkomst 1: vraag-antwoordstructuur + oefenmateriaal

  • Bijeenkomst 2: oefenmateriaal + formuleren van antwoorden

  • Bijeenkomst 3: leesstrategieën

This is your Project Description. It’s a great place to describe your Project in more detail. Add images and provide visitors with essential information about your work, including the project length, partnerships or any successful outcomes. To hook new potential clients, show how your work has provided solutions for past clients.

bottom of page