top of page

OVERGANGSARRANGEMENT PO-VO

Zelfvertrouwen is de basis

Image by Prateek Katyal

Leerkring Huiswerkconsultancy biedt leerlingen extra kansen voor een goede overgang van basisschool naar middelbare school. Deze leerlingen krijgen een mentor, die ongeveer anderhalf uur per week de leerling thuis helpt met alles wat aan school en vrije tijd raakt. De bezoeken starten eind groep 8 (ongeveer in mei) en lopen door tot in de eerste of tweede klas van de middelbare school.

De mentoren:

- helpen hun leerling zelfstandig huiswerk te maken

- motiveren hun leerling voor schoolzaken

- praten met hun leerling over school en situaties die zich daar voordoen

- praten met de ouders over hun rol bij schoolzaken van hun kind

- bevorderen het contact tussen ouders en school

- gaan zo nodig mee naar een ouderavond op school.


De begeleiding is dus nadrukkelijk breder dan het huiswerk en het aanreiken van leervaardigheden. Dit is overigens wel de belangrijkste reden voor basisscholen om kinderen voor te dragen. De begeleiding door de mentor vindt bij de leerling thuis en op school plaats. Mentoren krijgen beter zicht op de gezinssituatie en de problemen waar leerlingen en ouders tegenaan lopen door bij de leerling thuis te komen. Op deze manier vindt ook makkelijker een gesprek plaats met ouders van leerlingen.

Leerlingen krijgen door een mentoraat meer zelfvertrouwen en hebben meer vertrouwen in de toekomst.

Uiteraard zijn er ook andere vormen mogelijk en kunnen we hierin voorzien van maatwerk

bottom of page