top of page

VMBO-DOORSTROOMTRAJECT

VMBO - MBO

Voor veel leerlingen is het moeilijk om door te stromen van het vmbo naar havo/mbo het mbo of de havo. Doorstroomprogramma’s helpen deze overstap makkelijker te maken.
Doorstroomprogramma's vinden plaats in het laatste leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs. Doorstroomprogramma’s zijn altijd een samenwerking tussen een vmbo-school en de school voor het vervolgonderwijs.

LEERLINGBEGELEIDING (GROEPSGEWIJS OF INDIVIDUEEL)

Groepsgewijs
Bij groepsgewijze leerlingbegeleiding krijgen leerlingen wekelijks drie uur extra begeleiding bij het maken van schoolwerk. Verder krijgen zij de kans om doorstroom gerelateerde vragen te stellen. Het voornaamste doel van de klassikale leerlingbegeleiding is het bieden van een plek waar leerlingen in alle rust aan de slag kunnen. De leerlingbegeleider is er om de leerlingen daarbij te ondersteunen.
Individueel
Bij individuele leerlingbegeleiding krijgt een leerling in sessies van één lesuur begeleiding bij de doorstroom van vmbo naar mbo of van mbo naar havo. De begeleider kan dan gericht met de deelnemer aan de slag op basis van een persoonlijk doorstroomprogramma. Tijdens elke sessie wordt stilgestaan bij de voortgang, de resultaten en het eventuele huiswerk.
Desgewenst kan tijdens de leerlingbegeleiding de nadruk worden gelegd op één bepaald vak zodat de sessies deels het karakter krijgen van bijlessen.

VMBO - HAVO

De opstroom van het vmbo naar de havo is niet makkelijk. Uit de cijfers blijkt dat ongeveer 65% van de opstromers uiteindelijk de havo verlaat met een diploma. Dit is weinig vergeleken met directe instromers, van wie ruim 80% school verlaat met een havodiploma.

OP NAAR DE HAVO

In dit traject:
• Maken de leerlingen kennis met het niveau van de havo;
• Versterken ze hun didactische vaardigheden;
• Gaan ze vakinhoudelijk aan de slag met vreemde talen en wiskunde op havo-niveau.

Student die de Bouw bekijkt
bottom of page